Junta Mali postanowiła ponownie autoryzować działalność partii politycznych i stowarzyszeń politycznych. Wcześniej w tym roku zostały one zawieszone z powodu oskarżeń o to, że partie polityczne prowadzą „bezpłodne dyskusje” i „działalność wywrotową”.



Source link