Naukowcy z University of California w San Diego odkryli, że najczęstszą postać raka wątroby – charakteryzującą się wysokim wskaźnikiem śmiertelności – można lepiej ukierunkować i leczyć za pomocą innowacyjnej terapii opartej na komórkach macierzystych, zgodnie z niedawno opublikowanym badaniem Komórka macierzysta.

Metoda ta, której jeszcze nie badano na pacjentach, polega na inżynierii laboratoryjnej komórek NK (natural killers) – białych krwinek, które niszczą komórki nowotworowe – w celu skuteczniejszej walki z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC), jednym z najbardziej opornych na leczenie typów nowotworów litych.

Terapia genetycznie modyfikowanymi komórkami NK nie wymaga personalizacji, jak terapia komórkami T wyrażającymi chimeryczny receptor antygenowy (CAR) – stosunkowo nowa, spersonalizowana forma immunoterapii. Oznacza to, że terapia komórkami NK mogłaby być produkowana masowo i gotowa do sprzedaży dla pacjentów, którzy mogliby rozpocząć terapię bez opóźnień, jak pokazują ich nowe badania.

„W pewnym stopniu wszystkie komórki nowotworowe – a w szczególności rak wątrobowokomórkowy – hamują działanie komórek układu odpornościowego, które próbują je zabić” – powiedział profesor Dan Kaufman ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, główny autor badania, dyrektor Sanford Advanced Therapy Center w Sanford Stem Cell Institute i członek Moores Cancer Center.

„To jest jeden z głównych powodów, dla których niektóre immunoterapie, takie jak komórki CAR T, były mniej skuteczne w przypadku nowotworów litych niż w przypadku nowotworów krwi – immunosupresyjne mikrośrodowisko guza”.

Kaufman i jego zespół wyprodukowali komórki NK pochodzące z komórek macierzystych, w których receptor transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β) — białka, które upośledza funkcje odpornościowe — został wyłączony. Guzy HCC i wątroba w ogóle zawierają duże ilości tej substancji, która zarówno hamuje aktywność komórek odpornościowych, jak i umożliwia proliferację raka.

Odkryli, że typowe komórki NK bez wyłączonego receptora, takie jak komórki CAR T, nie były zbyt skuteczne w walce z rakiem. „To dość oporne nowotwory – gdy wszczepiamy je myszom, rosną i zabijają myszy” – powiedział. Pięcioletni wskaźnik przeżycia w przypadku HCC u ludzi wynosi mniej niż 20 procent.

Kiedy jednak naukowcy przetestowali zmodyfikowane komórki NK w walce z rakiem, „uzyskaliśmy bardzo dobrą aktywność przeciwnowotworową i znacząco wydłużone przeżycie” – zauważył.

„Te badania pokazują, że kluczowe jest blokowanie transformującego czynnika wzrostu beta – przynajmniej w przypadku komórek NK, ale myślę, że dotyczy to również komórek CAR T” – powiedział Kaufman. „Jeśli uwolnisz komórki NK, blokując tę ​​hamującą ścieżkę, powinny one całkiem nieźle zabić raka”.

Kaufman przewiduje, że odkrycie jego zespołu znajdzie odzwierciedlenie w badaniach klinicznych wielu grup badawczych i firm, niezależnie od tego, czy pracują one nad terapią wykorzystującą komórki CAR T lub komórki NK, czy też zmagają się z rakiem wątrobowokomórkowym lub innymi trudnymi typami nowotworów litych.

„Każdy, kto zajmuje się opracowywaniem tego rodzaju terapii nowotworów litych, powinien pracować nad hamowaniem aktywności transformującego czynnika wzrostu beta, aby poprawić skuteczność zabijania komórek nowotworowych i osiągnąć skuteczną aktywność przeciwnowotworową” – powiedział.

Współautorami tego badania są Jaya Lakshmi Thangaraj, Michael Coffey i Edith Lopez, wszyscy z Oddziału Medycyny Regeneracyjnej Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

Przeprowadzenie tej pracy było możliwe dzięki grantom NIH/NCI U01CA217885, P30CA023100 (suplement administracyjny) oraz Sanford Stem Cell Institute przy Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.Source link