BRICS wyraża „poważne zaniepokojenie” przemocą w Gazie

Izrael kontynuuje ofensywę wojskową w Gazie od ataku Hamasu w październiku 2023 r.

Nowe Delhi:

Państwa BRICS wyraziły w poniedziałek poważne zaniepokojenie „bezprecedensową” eskalacją przemocy w Strefie Gazy w wyniku izraelskich operacji wojskowych i potwierdziły swoje poparcie dla pełnego członkostwa Palestyny ​​w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podczas spotkania w Niżnym Nowogrodzie w Rosji ministrowie spraw zagranicznych BRICS powtórzyli niezachwiane zaangażowanie grupy na rzecz wizji dwupaństwowego rozwiązania kwestii palestyńskiej w oparciu o prawo międzynarodowe.

W imieniu Indii w tym ważnym spotkaniu uczestniczyła Tammu Ravi, Sekretarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Stosunki Gospodarcze).

BRICS składa się z Brazylii, Rosji, Indii, Chin, Republiki Południowej Afryki, Etiopii, Iranu, Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

„Ministrowie wyrazili poważne zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją na okupowanym terytorium Palestyny, w szczególności bezprecedensową eskalacją przemocy w Strefie Gazy, skutkującą masowymi wysiedleniami ludności cywilnej, śmiercią i ofiarami śmiertelnymi w wyniku izraelskich działań wojskowych” – we wspólnym oświadczeniu wydanym na zakończenie ze spotkania – powiedział.

BRICS to skrót od pierwotnych członków grupy: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki.

Komitet wezwał także do natychmiastowego, bezpiecznego i niezakłóconego dostarczania pomocy humanitarnej palestyńskiej ludności cywilnej w całej Strefie Gazy.

ONZ wzywa do natychmiastowego, trwałego i trwałego zawieszenia broni. Wezwano także do skutecznego wdrożenia uchwały Rady Bezpieczeństwa nr 2728.

Ministrowie spraw zagranicznych wezwali do „natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników i cywilów przetrzymywanych w nielegalnej niewoli”.

Wyrazili poważne zaniepokojenie eskalacją ataków Izraela w Rafah, twierdząc, że jeszcze bardziej pogorszy to „tragediczną” sytuację humanitarną.

„Ministrowie ponadto potępili izraelską operację wojskową w Rafah i jej konsekwencje, które bezpośrednio wpływają na życie ludności cywilnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę duże zagęszczenie palestyńskich cywilów w tym miejscu” – stwierdzono w oświadczeniu.

W zeszłym miesiącu w izraelskim nalocie zginęło 45 osób w obozie dla przesiedleńców w Rafah, wywołując ogromne oburzenie na całym świecie.

„Potwierdzili, że odrzucają wszelkie próby przymusowej eksmisji, eksmisji lub wysiedlenia narodu palestyńskiego z ich ziemi” – napisano.

„Co więcej, ostrzegali przed konsekwencjami eskalacji napięć dla reszty regionu Bliskiego Wschodu. Zgodzili się na tymczasowe środki przyjęte przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w postępowaniu sądowym wszczętym przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi” – ​​napisano.

„Ministrowie wyrazili poważne zaniepokojenie ciągłym rażącym lekceważeniem przez Izrael prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych, rezolucji ONZ i nakazów sądowych” – stwierdzono w oświadczeniu.

Izrael kontynuuje ofensywę wojskową w Gazie w odpowiedzi na bezprecedensowe ataki Hamasu na izraelskie miasta 7 października.

Hamas zabił w Izraelu około 1200 osób i porwał ponad 220 innych osób, z których część została zwolniona po krótkim zawieszeniu broni.

Według urzędników kierowanych przez Hamas w Gazie w izraelskiej ofensywie zginęło ponad 35 000 ludzi w Gazie.

Indie wzywają do deeskalacji sytuacji, tworząc warunki do szybkiego wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych w sprawie dwupaństwowego rozwiązania kwestii palestyńskiej.

(Poza nagłówkiem, ta historia nie została zredagowana przez personel NDTV i została opublikowana z kanału konsorcjalnego.)

Source link