Konkurs „Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia” stanowi wyjątkową inicjatywę o bardzo hojnym, prawie pięciomilionowym budżecie. Jego istotą jest wspieranie różnorodnych i innowacyjnych projektów kulturalnych w stolicy, tworząc bogatą ofertę artystyczną, która obejmuje różne dziedziny kultury i sztuki. Pragnie się także poprzez ten konkurs wspierać przedsięwzięcia interdyscyplinarne, kreatywne badania oraz innowacyjne eksperymenty w obszarze kultury. Pełne informacje dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu konkursowym, a zgłoszenia przyjmowane będą do 8 stycznia 2024 r.

Inicjatywa „Różnorodna Warszawa” skupia się na wsparciu projektów społeczno-kulturalnych i edukacyjnych, które angażują mieszkańców miasta w działania kulturalne. Pragnie rozwijać kreatywne, poznawcze i komunikacyjne kompetencje, tworząc postawy szacunku i solidarności wśród uczestników oraz różnych grup społecznych. Przewidziane środki na realizację projektów wynoszą 1,5 miliona złotych, a szczegóły konkursu dostępne są w ogłoszeniu konkursowym. Termin składania zgłoszeń upływa w połowie stycznia 2024 r.

Kolejna z trwających inicjatyw, konkurs „Dziedzictwo kulturowe Warszawy”, ma za zadanie wspierać działania związane z promocją historii miasta. Priorytetowo traktowane będą propozycje innowacyjne oraz te, które angażują się w odkrywanie lokalnego dziedzictwa i tradycji. Projekty zgłoszone do konkursu mogą dotyczyć digitalizacji historycznych zasobów związanych z Warszawą, badań nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz eksplorowania historii grup i społeczności nieznanych dotąd. Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu są dostępne w ogłoszeniu konkursowym, a zgłoszenia będą przyjmowane do 22 stycznia.