Niemieckie fabryki doświadczyły spadku zamówień w lipcu br. o aż 11,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). To wyjątkowo gwałtowny spadek, który przewyższał wszelkie wcześniejsze prognozy ekonomistów. Analitycy sugerują, że podobna sytuacja może utrzymać się w trzecim kwartale.

Według Destatis, w lipcu 2023 roku, zamówienia krajowe zmalały o 9,7%, a zagraniczne o 12,9%. Spadek był szczególnie odczuwalny w nowych zamówieniach z państw strefy euro, które zmniejszyły się o aż 24,4%, oraz z innych krajów, gdzie spadek wyniósł 4,1%. Dodatkowo, wstępne dane wskazują na spadek realnych obrotów w przemyśle o 1,0% w lipcu w porównaniu z czerwcem.

To zaskoczenie dla ekonomistów, ponieważ spadek nastąpił po trzech miesiącach wzrostów i był znacznie większy niż przewidywano. Prognozy wskazywały na spadek o 4,3%, jednak faktyczny spadek wyniósł 11,7%. Niektórzy eksperci sugerowali, że ten gwałtowny spadek był efektem realizacji dużych zamówień, zwłaszcza dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Twierdzili, że bez tych zamówień, wskaźnik zamówień w lipcu wzrósłby o 0,3%.

Dane Destatis ukazują również, że spadek zamówień w lipcu dotknął różne sektory gospodarki. Oprócz produkcji sprzętu transportowego, która zmniejszyła się o 23,6%, odnotowano także spadki w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (16,7%), sprzętu elektrycznego (14,2%) oraz gotowych wyrobów metalowych (8,7%). Jednak producenci pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep zanotowali wzrost nowych zamówień o 2,7% w lipcu.

Ten gwałtowny spadek zamówień w lipcu sugeruje, że Niemcy, jako największa gospodarka Europy, nadal borykają się z problemami. Po zimowej recesji, która była wynikiem wojny Rosji na Ukrainie, niemiecka produkcja nie odnotowała wzrostu w drugim kwartale i prognozy na trzeci kwartał również nie są optymistyczne. Eksperci wskazują na słaby popyt w Chinach, drugiej największej gospodarce świata, jako jedno z głównych źródeł tych trudności.

Jednak nie wszyscy zgadzają się z tak pesymistyczną prognozą. Niektórzy ekonomiści z Banku Pekao analizując niemieckie dane, twierdzą, że spadek jest wynikiem korekty dużych zamówień w sektorze lotniczym i kosmicznym. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że od maja do lipca 2023 roku, te zamówienia wzrosły o 3,1%. W czerwcu, w porównaniu z majem, odnotowano nawet wzrost o 7,6%.